Connect with us

Mobile

Sorin Cîmpeanu, întrevedere cu delegația parlamentară din Georgia

Published

on

Întrevederea preşedintelui Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor cu o delegaţie parlamentară din Georgia

În ziua de 09 octombrie 2019, domnul deputat Sorin-Mihai Cîmpeanu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, împreună cu doamna senator Liliana Sbîrnea, secretarul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senat, au primit vizita unei delegaţii a Comisiei pentru educaţie, ştiinţă şi cultură din cadrul Parlamentului Georgiei.

Delegaţia parlamentară georgiană a fost formată din doamna Mariam Jashi, preşedintele Comisiei pentru educaţie, ştiinţă şi cultură, domnul Simon Nozadze, membru al Comisiei, şi domnul Isko Daseni, preşedintele Grupului de Prietenie cu România. Pe parcursul întrevederii, delegaţia parlamentară georgiană a fost însoţită de Excelenţa Sa, domnul Nikoloz Nikolozishvili, Ambasadorul Georgiei în România.

Întrevederea a avut drept obiective continuarea schimburilor bilaterale la nivel parlamentar dintre cele două foruri legislative, dar şi cunoaşterea reciprocă a sistemelor de educaţie, cercetare ştiinţifică şi cultură, precum şi a legislaţiei specifice.

Pe parcursul întrunirii, domnul preşedinte Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat, din partea delegaţiei române, câteva elemente referitoare la sistemul naţional de educaţie – valori şi principii, modalităţi de conectare a învăţământului superior cu piaţa muncii şi nevoia de racordare curriculară la dinamica societăţii contemporane. Domnul preşedinte Sorin-Mihai Cîmpeanu a reamintit sprijinul constant al României în aspiraţiile europene şi euro-atlantice ale Georgiei, ţara noastră fiind primul stat membru al Uniunii Europene care a ratificat Acordul de Asociere dintre UE şi Georgia.

Pe parcursul discuţiilor, cele două părţi au discutat despre alocările bugetare pentru educaţie şi cercetare, învăţământul profesional şi dinamica acestuia, politicile privind minorităţile naţionale şi s-a subliniat preocuparea şi susţinerea reciprocă în ceea ce priveşte sistemul mobilităţii cadrelor didactice şi al studenţilor între cele două state. Domnul preşedinte Sorin-Mihai Cîmpeanu a amintit că România îi încurajează pe studenţii georgieni să aleagă ţara noastră pentru efectuarea studiilor, fie pe cont propriu, fie prin diferitele tipuri de burse, mai ales că, în urmă cu trei ani, Consiliul Naţional al Rectorilor a adoptat o strategie de deschidere spre parteneriate cu universităţi din afara spaţiului Uniunii Europene. Doamna preşedinte Mariam Jashi a subliniat că intensificarea cooperării între universităţi, creşterea mobilităţii studenţilor şi a profesorilor, dar şi promovarea cooperării culturale sunt priorităţi şi pentru ţara sa.

În acest context, domnul preşedinte Sorin-Mihai Cîmpeanu a menţionat că reluarea lucrărilor Comisiei Mixte Interguvernamentale de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică, începând cu anul 2017, este un pas esenţial în direcţia dinamizării cooperării economice bilaterale, subliniindu-se creşterea schimburilor comerciale româno-georgiene şi dezvoltarea turismului din ultimi ani. 

Doamna preşedinte Mariam Jashi a subliniat că Georgia speră că se va bucura în continuare de susţinerea României în vederea aderării la Uniunea Europeană, Georgia fiind mereu un prieten al ţării noastre. Cu ocazia acestei vizite, doamna preşedinte Mariam Jashi a lansat, în numele Comisiei pe care o conduce, invitaţia ca o delegaţie a comisiilor omoloage din Camera Deputaţilor şi Senat să efectueze o vizită în Georgia pentru a continua colaborarea, schimbul de experienţă, explorarea unor oportunităţi de proiecte comune.  

Totodată, s-a desprins dorinţa comună de a menţine colaborarea atât între parlamentele naţionale, cât şi între ministerele de resort ale celor două ţări. 

Întrevederea a constituit un element important pentru continuitatea şi dinamizarea relaţiilor dintre cele două Parlamente şi a evidenţiat rolul comisiilor de specialitate în angajarea părţilor într-un dialog deschis, aplicat şi constructiv, pe subiecte aflate nu numai la nivel de agendă bilaterală, ci şi pe agenda europeană.

Deputat Sorin-Mihai CÎMPEANU
PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Copyright © 2019 AT Video Creations