România CREDe în Educație. Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” desfășurat de Ministerul Educației a ajuns la Iași.

România CREDe în Educație. Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” desfășurat de Ministerul Educației a ajuns la Iași.

de Ruxandra R
0 comment

Săptămâna aceasta, mai precis în perioada 1-4 februarie a avut loc Întâlnirea de lucru de la Iași – Durău a proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” axată în primul rând pe activitatea de ”Pilotare a unor strategii integrate”.

Cu alte cuvinte, zilele acestea Ministerul Educației a organizat la Iași întâlniri creative și dezbateri tematice atât cu elevii cât și cu profesorii și reprezentanții ISJ, pentru a dezvolta și adapta sistemul de învățământ românesc la nevoile elevilor proveniți din medii defavorizante. Un alt punct important care a fost atins în cadrul acestor întâlniri a fost digitalizarea sistemului de educație, în ultimul timp fiind realizate progrese vizibile în acest sens.   

Doamna Maria Manea, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educației și doamna Director Merima Petrovici, manager de proiect, ne-au povestit mai multe despre ce reprezintă ”CRED” și care este impactul lui asupra sistemului de învățământ și al elevilor:

În ce constă pilotarea intervențiilor complementare de sprijin pentru elevii din grupul-țintă al proiectului?

            ”Activitățile din portofoliul proiectului au în vedere îmbunătățirea situației școlare pentru un număr de 2500 de elevi de nivel primar și gimnazial aflați în situație de risc, proveniți din Municipiul București și zone rurale ale județelor Iași și Bihor. Acestea se desfășoară în 25 de unități școlare pilot (5 din Municipiul București și câte 10 din județele Iași și Bihor), începând din luna iunie 2021 și sunt adaptate elevilor, în funcție de nivelul de școlarizare.

            Astfel, pentru nivelul primar, experții implicați în proiect derulează activități de: supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăți de învățare, tulburări emoționale, tulburări de limbaj, consiliere, încurajarea lecturii independente, autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială, activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii); proiecte tematice;  activități fizice și mișcare.

            La nivel gimnazial, oferta proiectului cuprinde: activități-suport pentru efectuarea temelor, activități de învățare remedială, asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învațare, consiliere psihologică și consiliere în carieră, activități pentru accelerarea învățării și pentru performanță, activități de pregătire pentru viață, activități tematice/ateliere.

            Aceste intervenții sunt corelate, în cadrul Proiectului CRED, cu alte activități dedicate copiilor, dar și profesorilor din școli, constând în demersuri de adaptare curriculară pentru majoritatea disciplinelor de studiu, astfel încât elevii să fie implicați în experiențe de învățare coerente, bine articulate, în contexte educaționale formale și nonformale, extrașcolare. Adaptarea curriculară a debutat în luna februarie 2020, a traversat perioada de pandemie cu rezultate bune și foarte bune pentru elevii din grupul țintă, activitățile specifice  desfășurându-se atât în format fizic, cât și on-line, în funcție de contextul pandemic.” a explicat Maria Manea, Secretar de Stat în ME.

Ce rezultate, beneficii ale proiectului CRED au fost remarcate în școli până în acest moment?

            ”S-a constatat, în primul rând, o creștere a rezultatelor școlare pentru elevii care au beneficiat de activități, concretizate în: îmbunătățirea procentului de promovare și a frecvenței, diminuarea absenteismului, ameliorarea rezultatelor la Examenul de Evaluare Națională, schimbări pozitive în ceea ce privește atitudinea față de școală și mediul educațional, creșterea motivației pentru învățare și participare școlară, consolidarea orientării şi consilierii psihopedagogice.

            Efecte pozitive s-au constatat și la nivelul comunităților profesionale implicate în proiect, precum:  îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice prin finalizarea programului de formare în domeniul abilitării curriculare CRED, experimentarea și pilotarea unor strategii de lucru cu elevi din grupuri vulnerabile, cu sprijin specializat din partea specialiștilor Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, intensificarea colaborării între profesori și realizarea unui real schimb de bune practici, stimularea părinților de a participa la proiectele școlii, alături de copii, pilotarea și valorificarea unor resurse educaționale de actualitate, din portofoliul Proiectului CRED. Nu în ultimul rând, se observă o îmbunătățire a imaginii școlilor CRED în comunitate, o creștere a vizibilității acestora, în urma popularizării activităților din proiect.

            Aceste informații constituie o fotografie  de etapă a activităților diverse desfășurate cu copiii din grupul țintă, care vor continua cel puțin până la sfârșitul acestui an școlar, inclusiv în vacanțe. Am demonstrat că proiectul CRED  a generat multiple beneficii pentru elevii și școlile din medii dezavantajate, furnizând strategii, soluții și exemple de bune practici pentru sistemul de învățământ primar și gimnazial din România.” a completat doamna Director Merima Petrovici.

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” s-a născut din nevoia de a avea la catedră un profesor care își asumă noi roluri în cadrul Curriculumului național, din nevoia de dascăli, nu doar de profesori. Astfel de initiațiative împing mai departe spre evoluție sistemul de învățământ românesc și implicit produsul acestuia: elevii.

You may also like

Lasă un comentariu

RPTV - Sursa ta de stiri de incredere.

Copyright © 2023 RPTV