NOI REGULI pentru intrarea în Germania

  Germania a introdus noi reguli pentru persoanele care intră în țară. Pesoanele care vin din zone de risc vor fi nevoite să stea în autoizolare. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Afacerilor Externe din România, țara noastră a fost inclusă de Germania pe lista statelor cu incidență ridicată.

  Germania

  https://www.mae.ro/node/51913

  RESTRICȚII ȘI OBLIGAȚII LA INTRAREA PE TERITORIUL FEDERAL:

  Autoritățile germane au stabilit două categorii de zone de risc:

  • zone de risc cu incidență ridicată
  • zone de risc cu variante ale virusului SARS-CoV-2

  Potrivit ultimei actualizări a listelor zonelor de risc, care intră în vigoare la data de 23.01.2022, ora 00.00, România a fost inclusă în lista statelor cu incidență ridicată.

  Informații actualizate privind zonele de risc și condițiile de călătorie în Germania, redactate inclusiv în limba română, pot fi consultate la următoarele pagini de internet:

  Persoanele care călătoresc în Germania au obligația de a prezenta la intrarea pe teritoriul federal documente care atestă vaccinarea anti-COVID-19, vindecarea de COVID-19 sau rezultatul negativ al unui test pentru COVID-19, indiferent de modalitatea de transport utilizată (aeriană, terestră, navală) și de zona din care este începută călătoria. Copiii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptați de la această obligație.

  • Dovada vaccinării trebuie să corespundă criteriilor stabilite de Institutul Paul Ehrlich în colaborare cu Institutul Robert Koch privind tipul de vaccin, numărul de doze necesare pentru fiecare tip de vaccin, doze booster necesare pentru o protecție completă în funcție de tipul de vaccin administrat, precum și intervalul de timp între administrarea dozelor. Detalii pot fi consultate aici: www.pei.de/impstoffe/covid-19.
  • Dovada infectării anterioare cu virusul SARS-CoV-2 și, implicit, a vindecării trebuie să corespundă criteriilor stabilite de Institutul Robert Koch privind tipul de testare de laborator pentru confirmarea bolii, intervalul de timp scurs de la data testării sau dovada privind ridicarea carantinei dispuse ca urmare a infectării și durata de timp maximă acceptată de la data testării până la data efectuării călătoriei. Detalii pot fi accesate aici: www.rki.de/covid-19/genesenennachweis.
  • Dovada testării negative se efectuează prin prezentarea unui test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

  Sunt acceptate testele tip PCR, PoC-NAAT sau testele efectuate prin alte metode de amplificare a acidului nucleic, a căror valabilitate să nu depășească 48 ore. Autoritățile locale pot solicita efectuarea unui nou test PCR după sosirea în Germania.

  Documentele menționate anterior pot fi prezentate în format tipărit sau electronic și trebuie să fie redactate într-una din limbile germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă.

  IMPORTANT! Începând cu data de 23.01.2022, ora 00.00, cetățenii români care călătoresc în Germania din România au obligația să înregistreze online dovada vaccinării, testării sau vindecării, anterior intrării pe teritoriul federal, pe portalul www.einreiseanmeldung.de.

  Este necesară introducerea tuturor datelor solicitate și încărcarea documentelor justificative privind vaccinarea, vindecarea sau testarea negativă. Întreaga procedură poate fi efectuată inclusiv în limba română. Confirmarea primită sub forma unui document în format PDF va fi prezentată la cererea autorităților sau a companiei de transport.

  Persoanele care nu pot efectua înregistrarea digitală menționată mai sus trebuie să completeze un formular substitut, a cărui variantă în limba engleză poate fi descărcată la pagina de internet:

  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/DEU.pdf

  Dacă formularul substitut nu este solicitat de nicio autoritate sau de compania de transport, atunci călătorii sunt obligați să efectueze înscrierea digitală imediat după intrarea în Germania sau, alternativ, să transmită formularul prin poștă la următoarea adresă: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim.

  Persoanele care sosesc din zone de risc, inclusiv România, trebuie să intre în autoizolare.

  În timpul autoizolării nu este permisă părăsirea locuinței sau primirea vizitatorilor, încălcarea regulilor fiind sancționată cu amenzi. Perioada de autoizolare este de 10 zile în cazul sosirii din zone de risc cu incidență ridicată, respectiv de 14 zile pentru zonele cu variante de virus.

  De la măsura menționată anterior sunt exceptate persoanele care sosesc din zone de risc cu incidență ridicată și care dețin confirmarea privind încărcarea online în sistemul de înregistrare digitală a intrării în Germania (www.einreiseanmeldung.de) a dovezii vaccinării sau vindecării. Astfel, persoanele care transmit dovada privind vindecarea sau vaccinarea pentru COVID-19 înainte de intrarea în Germania, NU MAI SUNT OBLIGATE SĂ INTRE ÎN CARANTINĂ.

  Persoanele care sosesc din zone de risc cu variante ale virusului SARS-CoV-2 nu beneficiază de posibilitatea suspendării anticipate a măsurii de carantină. În mod special, acestea trebuie să prezinte un certificat de testare negativă de tip PCR, PoC-NAAT sau efectuate prin alte metode de tehnologie de amplificare a acidului nucleic înainte de îmbarcare (dovezile de vaccinare sau de vindecare NU sunt suficiente!), în caz contrar călătoria nu este permisă. Un nou test PCR poate fi solicitat după sosirea în Germania de către autoritățile sanitare locale.

  În situația persoanelor care sosesc din zone de risc cu incidență ridicată și care dețin un document care atestă efectuarea schemei complete a vaccinării împotriva COVID-19 sau a trecerii prin boală și, din orice motiv, nu îl pot înregistra pe platforma menționată sau prezenta anterior intrării, sunt obligate să intre în carantină. Măsura carantinei poate fi întreruptă imediat ce persoana în cauză reușește să transmită, prin intermediul platformei https://einreiseanmeldung.de, documentul care confirmă fie vaccinarea, fie vindecarea.

  Persoanele care sosesc din zone de risc cu incidență ridicată și la intrarea pe teritoriul Germaniei dețin numai documentul care atestă rezultatul negativ al unui test pentru COVID-19, vor intra în carantină pentru o perioadă de 10 zile și au obligația, imediat după sosire, să se deplaseze direct spre locuință. Măsura carantinei poate fi încheiată anticipat, după o perioadă de cel puțin 5 zile, dacă persoana în cauză a efectuat un nou test, al cărui rezultat este negativ. Copiii cu vârsta de până la 6 ani finalizează anticipat măsura carantinei după 5 zile.

  Sunt admise unele excepții de la obligațiile de înregistrare a intrării și de carantină/autoizolare, în principal pentru:

  • persoanele care doar au tranzitat o zonă de risc, fără o perioadă de ședere propriu-zisă;
  • persoanele aflate în tranzit în Germania sau care intră și părăsesc teritoriul german în cel mult 24 de ore;
  • transportatorii de mărfuri;
  • persoanele care intră pentru mai puțin de 72 de ore pentru a își vizita rudele de gradul I, soții sau partenerii de viață;
  • înalți oficiali care rămân pe teritoriul german mai puțin de 72 de ore.

  Totodată, sunt exceptate de la obligația de autoizolare (dar nu și de la cea de înregistrare a intrării!) persoanele care dețin o dovadă a testării negative și a căror prezență și activitate este necesară în domeniile medical, ordine publică și securitate, relații diplomatice și consulare, funcționare UE și organizații internaționale, care au un motiv umanitar sau medical urgent, a căror prezență este considerată necesară pentru menținerea funcționării unor companii din branșe relevante din punct de vedere sistemic,  care sosesc pentru începerea unei activități cu o durată de cel puțin 3 săptămâni care este supusă măsurilor de carantină în grupe la locul de muncă și care a fost deja anunțată și documentată de angajator în raport cu autoritățile locale competente.

  Aceste excepții nu sunt nici definitive, nici exhaustive, iar dacă există motive temeinice se pot acorda derogări și în alte situații, cu acordul punctual al autorităților locale de sănătate. Reglementările locale ale landurilor și hotărârile punctuale ale autorităților responsabile de sănătate rămân decisive în acest sens. Autoritatea locală de sănătate publică responsabilă și datele de contact ale acesteia pot fi identificate în funcție de codul poștal al localității pe raza căreia este efectuată carantina, aici: https://tools.rki.de/PLZTool/

  Ca regulă generală, nu este permisă intrarea în Germania din zonele de risc cu variante de virus. Sunt admise următoarele excepții de la măsura interzicerii accesului: persoanele care folosesc exclusiv zona de tranzit a unui aeroport german în scopul continuării călătoriei către un alt stat în care au dreptul să intre, cetățenii germani și membrii de familie ai acestora, persoanele cu reședință sau drept de ședere în Germania, transportatorii de mărfuri, personalul medical, persoane care au un motiv umanitar sau medical urgent, persoane care călătoresc din însărcinarea AIEA sau ONU și lucrători considerați necesari pentru menținerea funcționalității unor companii din branșe relevante din punct de vedere sistemic.

  Articole Similare

  spot_img

  LASĂ UN RĂSPUNS

  TE RUGĂM INTRODU COMENTARIUL AICI
  TE RUGĂM INTRODU NUMELE TĂU AICI