Connect with us

Comentariul zilei

Debitor De Romania-Ce fac dacă nu mai pot să plătesc ratele bancare? Suspendarea plății ratelor la creditul bancar prin Ordonanța Președințială

Published

on

Instanța dispune suspendarea prin ordonanța președințială a plății ratelor ce derivau din contractele de credit până la soluționarea pe fond a cauzei ce vizează încetarea plăților în mod definitiv.

Probabil mulți se întreabă dacă o notificare de dare în plata poate fi făcută de mai multe ori.

Răspunsul vine că o confirmare și prin admiterea cererii de suspendare a efectelor contractului în sensul stopării plăților, acest lucru fiind incident prin faptul că după ce Banca Transilvania a refuzat aplicarea efectelor unei noi notificări de dare în plata motivând că deja o instanța anulase efectele primei notificări, debitorii au obținut decizia de mai jos-

Suspendarea plății ratelor/debitului poate să privească o serie largă de situații și anume –

  • Suspendarea plății ratelor lunare atunci când creditul este în desfășurare și totuși el nu poate fi suportat la nivelul la care au ajuns ratele ( de regulă observăm creșterile pentru contractele CHF, EURO dar și RON pentru creditele cu dobânda variabilă prin ROBOR);
  • Suspendarea plății sumelor ce derivă din popririși o dată cu suspendarea obținută și conform deciziei 11/2018 a ICCJ cu privire la ridicarea popririlor de îndată ce intervine o suspendare a executării silite.
  • Dacă debitul a fost cesionat la recuperatorii de creanță solicitarea către instata de a se pronunță cu privire la încetarea plăților către recuperatorul de creanță, sau cazul executării ce poate fi contracarat cu o contestație la executare.
  • Suspendarea plății oricăror sume către creditor în condițiile în care nu respectă dispozițiile notificării de dare în plata în sensul efectelor acesteia de suspendare a obligațiilor de plata chiar dacă discutăm despre a două notificare de dare în plata emisă.

Dosarul numărul 
9209/299/2019 JUDECĂTORIA CORNETU

Reclamant : PURENDEA MIHAELA CU DOMICILIUL ALES LA SCA CUCULIS&ASOCIAȚII
Pârât : BANCA TRANSILVANIA

Şedinţe

19.04.2019Ora estimata: 08:30
Complet: C6 S2 (fost C18 Civil)
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta Purendea Mihaela în contradictoriu cu pârâta Banca Transilvania S.A. 
Dispune obligarea pârâtei la suspendarea plăţilor din contractele de credit nr. N154884/25.05.2015 şi N152580/25.05.2015 până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 8365/299/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. 

Pronunţată astăzi, 19.04.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilo prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre    19.04.2019

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000782851&id_inst=299

Ce am solicitat în dosarul de mai sus?

  1. Obligarea intimatei la suspendarea plăților din contractele de credit numărul N154884/25.05.2015, respectiv N152580/25.05.2015 până la soluționarea definitivă a dosarului numărul 8365/299/2019 prin care am solicitat suspendarea ratelor celor două contracte pentru motivele expuse în situația de fapt;
  2. Obligarea paratei la suportarea cheltuielilor ocazionate de prezentul litigiu, pentru următoarele:

Extras din cererea de chemare în judecată –

În aceste condiții apreciem că refuzul Băncii Transilvania de a suspendă plata ratelor în temeiul Legii 77/2016, transmis prin intermediul adresei numărul 288394/06.03.2019 este total nefondat și împotriva dispozițiilor legale. Potrivit dispozițiilor art. 6 din Legea 77/2016 „De la dată primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum și împotriva garanților personali sau ipotecări.”. Astfel, refuzul creditorului de a suspendă obligațiile ce decurg din contractele de credit anterior menționate, vine în evidență contradicție cu dispozițiile legale. Mai mult, prin refuzul sau, Banca Transilvania își arogă atribuții ce revin doar instanței de judecată, în sensul că apreciază singură puterea lucrului judecat, în raport de noile notificări transmise; decide dacă va suspendă, sau nu obligațiile de plata aferente contractelor de credit încheiate cu subsemnata-reclamanta, deși legea stabilește faptul că suspendarea obligațiilor operează de drept și nu în mod facultativ. Chiar și în situația în care s-ar fi pus problema unei suspendări facultative această ar fi trebuit să fie dispusă sau respinsă de către instanța de judecată și nu de către una dintre părțile aflate în litigiu.Extras cerere de chemare în judecată.

În ce condițîi se poate cere suspendarea plății ratelor dacă nu am o notificare de dare în plata?

Subiectul în sine este unul delicat și procedura prin care puteți face un asemenea demers în instanța este una ce implică mult tact fiindcă de esență îi cereți judecătorului să intervină în convenția de credit și să dispună că obligația de plata sa fie anihilată cel puțin temporar.

Astfel mai jos va prezentăm câteva argumente în baza cărora, noi, SCA Cuculis&Asociații am suspendat executarea contractelor chiar și fără notificarea de dare în plata , argumente pe care le pot folosi toți debitorii-

a) Există discrepanțe între debitul solicitat imprumutatului principal și codebitorului, astfel dacă creditorul dvs. emite pretenții diferite ce nu se corelează între ele, aveți un motiv suficient de bun pentru a suspendă plata ratelor(atenție doar cu hotărâre judecătorească);

b) Dacă ați demarat un proces în instanța pe argumentul existenței în contract aclauzelor de natură abuzivă, de asemenea puteți solicită suspendarea plății ratelor de asemenea argumentul principal este că în condițiile în care expresia clauzelor abuzive va duce contractul în zona de executare silită;

c)Suspendarea plății ratelor așa cum am arătat mai sus pe calea ordonanței în condițiile în care banca,ifn-ul sau recuperatorul de creanțe nu suspendă executarea obligațiilor chiar și atunci când depuneți a 2-a sau a 3-a notificare de dare în plata;

d)Notificarea cesiunii de creanță pentru o suma pe care nu o recunoașteți deloc sau debitul este crescut în mod nejustificat;

d)Orice alte cauze care ar face INCERTĂ suma pe care o aveți de plata.

Sursa: indrumari-judiciare.eu

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Copyright © 2019 AT Video Creations