Connect with us

Actualitate

CNR nu vrea desființarea CNATDCU

Published

on

Consiliul Național al Rectorilor (CNR) susține reorganizarea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și nu desființarea acestuia.

Dezbaterile din mediul academic au adus în atenție nevoia de flexibilizare a procesului de obținere a titlului de doctor. În acest sens, CNR propune o dezbatere la nivelul senatelor universitare cu privire la organizarea unui referendum cu privire la necesitatea stabilirii unui cadru legal care să permită acordarea titlului de doctor la nivelul universității – similar cu universitățile europene.

Studiile doctorale reprezintă ciclul al III- lea al studiilor universitare, în conformitate cu principiile instituite de procesul Bologna, în care România este parte. Diploma de licență, precum și cea de masterat sunt acordate la nivelul instituțiilor de învățământ superior, în condițiile legii, care își asumă întreaga responsabilitate pentru pregătirea specialiștilor la aceste niveluri. Pregătirea studenților doctoranzi cade exclusiv în sarcina instituțiilor de învățământ superior.

CNR are obligația de a promova către autorități soluții concrete de perfecționare continuă a învățământului superior dar și de a fi “gardianul” respectării principiului autonomiei universitare. Astfel, CNR propune inițierea unui proces de consultare internă la nivelul fiecărei universități, prin referendum, cu privire la oportunitatea și necesitatea acordarii atestatului de abilitare la nivelul universității. Criteriile ce ar urma a fi propuse de comisiile de specialitate CNATDCU trebuie să fie diferențiate pe domenii și ancorate în realitatea specifică fiecărui domeniu.

Descentralizarea către universități s-ar putea face în paralel cu atribuirea către CNATDCU  a rolului de monitorizare / audit extern periodic. De asemenea, această schimbare, dacă va fi dorită de universități, va trebui însoțită de o regândire a arhitecturii învaățământului superior/cercetării din România. Constituția României garantează autonomia universitară, principiu cu un conținut vast, în special cu privire la individualizarea rolului de „furnizor de educație”.

Prin urmare, universitățile au în aceeași măsură și dreptul și obligația de a organiza procesul de formare pe care-l desfășoară. Universitățile  au obligația legală și morală de a desfășura acest referendum sub auspiciile principiului asumării răspunderii publice într-un mod obiectiv. CNR va iniția și continua un amplu proces de dezbateri publice cu  mediul academic și factorii interesați, centrate pe nevoia de inovare și reconfigurare a arhitecturii  învățământului superior.

Copyright © 2019 AT Video Creations