Connect with us

Actualitate

BACĂU | „Mentorat pentru cariera didactică”, proiect la ISJ Bacău

Published

on

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a organizat, săptămâna aceasta, trei seminarii de promovare a mentoratului, în cadrul proiectului „InFORMA – Programe educaționale pentru personalul din școlile defavorizate din județul Bacău”. ISJ este beneficiar al proiectului, care este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului scolar timpuriu și promovarea accesului egal la învătământul preșcolar, școlar și secundar de calitate în 18 școli țintă din județul Bacău.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– reducerea fenomenului de abandon școlar și creșterea ratei de participare la educație, prin acțiuni integrate și printr-un sistem de educație de bună calitate, cu personal adecvat, acțiuni care vizează cadrele didactice și care duc la dezvoltarea pe termen lung a comunității. Rate mai mari de finalizare a studiilor și influențarea comportamentului tinerilor și a familiilor acestora prin încurajarea unui învățământ de calitate, care să vizeze performanța, prin acordarea a 50 de stimulente financiare pentru performanța în educație;

– reducerea decalajului de acumulare educațională și participare între copiii care provin din comunitățile/școlile dezavantajate și restul populației, prin împuternicirea personalului din școlile țintă să desfășoare activități care să reprezinte un proces educațional de calitate, bazat pe competențe complexe, care să răspundă nevoilor reale ale elevilor proveniți din medii dezavantajate. Acest obiectiv specific va fi atins prin subvenționarea a 270 de participanți la grupul-ţintă, cu sume cuprinse între 100 și 500 de euro / an, prin care aceștia să poată acoperi costurile cu materialele necesare pentru desfășurarea activităților în școlile țintă (materiale didactice, rechizite, jocuri educaționale, etc.);

– asigurarea calității educației în unitățile de învățământ publice în care sunt înmatriculați copii cu un grad ridicat de risc educational, prin organizarea unor programe de formare profesională/instruire a cadrelor didactice și personalului suport din școlile țintă (60 de serii de curs cu credite transferabile, 10 serii de curs TIC, 3 serii de curs educație non-formală);

– promovarea educației incluzive și reducerea cazurilor de discriminare și segregare școlară pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, prin creșterea nivelului de incluziune educatională a elevilor care provin din medii dezavantajate la un nivel similar cu cel al restului elevilor, inclusiv prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon școlar și analfabetism, prin organizarea unei competiții în rândul personalului didactic care să vizeze acordarea a 50 de premii acelor participanți la grupul țintă care demonstrează prin acțiuni concrete promovarea principiului de educație incluzivă în școlile țintă.

Citeşte articolul integral pe portalul roeducatia.ro.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Copyright © 2019 AT Video Creations